Opowieści shippingowe

Realizacja dla prywatnego klienta z branży morskiej. Dwa dni wywiadów i powstała książka ze wspomnień wszystkich pracowników. Magiczne opowieści!!! Szczecin, 2018.

Obrazek
Obrazek

Babski Zin/ projekt /skład /komiks

Z wywiadu: "Po co malować komiksy?

Dla mnie jest to takie medium, którym naprawdę można podać traumę w przyjmowalnej postaci. Czy też obudować ważne treści formą, która jest przystępna i pozwala osobie czytającej wejść na tyle w temat, ile chce / może." więcej tu:

http://onepoznan.pl/ziny-poznanianek/

Obrazek
Obrazek

Płyta + książeczka

Jazzowa płyta Szymona Klimy i jego zespołu. Zaczęło się od projektu okładki, a skończyło się na projekcie wszystkiego, po 18 stronnicową książeczkę i malowanie nut wszystkich motywów muzycznych. Hevhetia, Słowacja 2018.

Obrazek
Obrazek

Komiks w antologii "Frame"

Seria Centrali i No Ordinary Heroes. Motyw przewodni "Wake Up" zawiera mój komiks "wake up to your story". London, 2017.

Obrazek
Obrazek
Obrazek


KSIĄŻKA (2016)
WSZYSTKO, CO JEST TERAZ, ZACZĘŁO SIĘ TAM
Książka (wydana w 2016 r) jest ilustrowanym pamiętaniem siebie. Zdarzeń, które ukształtowały mnie, zbudowały i dalej "pracują" w codziennych i niecodziennych wyborach, sposobie myślenia, patrzenia na świat i relacjach z innymi. Zapis i rysunek jest jakby pomnikiem, który stworzyłam dla siebie - dziecka, dla swojej przeszłości. Obserwacyjny sposób zapisania tych wspomnień (brak interpretacji czy oceny, zachowania pojawiających się osób) jest celowy. Zależy mi, by odbiorca sam znalazł emocje... Więcej tutaj.
Kupisz tutaj.

EVERYTHING THAT IS NOW, STARTED THERE" is a project combining texts and illustrations remembering myself. It is about events which shaped me and still work in me in my everyday life. "Everything is now, started there“ is about choices, thoughts, beliefs and views of the world and relations. My writing and drawing is like creating a sculpture [monument] for myself - for me, as a child and for my past. My writing and drawing without being judging and just being observant is intentional. I want readers to find their own emotional and interpretational approach to my work themselves and I know - and like - that this might be different from mine and from others. I want this project - book and exhibition - to put the focus onto how multiple events make up our lives and how they can strongly affect the formation of childrens' beliefs which may accompany us to the end of our lives - consciously or unconsciously - and the importance of being mindful in contact and communication between people - more


Obrazek

KSIĄŻKA - NOWA MITOLOGIA
PLANOWANE WYDANIE 2018.
Pisząc i rysując swoją pierwszą książkę, pokazując jej fragmenty, a gdy była gotowa - całość, dziewczyny zaczynały mi opowiadać swoje przeżycia, pojawiała się myśl "dobra historia, aż szkoda, że nie przytrafiła się mnie, dałabym do swojej książki". Tych historii zaczęło do mnie przybywać tyle, że powstaje historia kobiet i mężczyzn, spisuję je, ilustruje, umieszczam. Chcesz się czymś podzielić? Wysyłaj!
Więcej tutaj.
BOOK COMMING SOON "THE NEW MYTHOLOGY"
Writing and drawing my first book, showing fragments, and when it was ready - the whole stuff, the girls started telling me their stories and I thought "good story". These stories began to come to me so often, stories of women and men arises, I started to write them down, illustrate them, place them into book - moreObrazek

PROJEKT "DŹWIGNIA"
Kiedyś poprosiłam babcię, by mi spisała swoje wspomnienia. Potem poprosiłam drugą babcię. Nie pamiętam, od kogo to usłyszałam, czy gdzie to przeczytałam - dojrzała kobieta mówiła, że nigdy nie wiedziały z koleżankami, jak bawić się lalkami - mężczyznami. Nie wiedziały, co oni robią, więc posyłały je na wojnę. Kochać, to martwić się. Przyglądając się historiom kobiet w mojej rodzinie interpretują ją jako historię braku. Historię martwienia się. Nie wydaje mi się, żeby była wyjątkowa w skali Polski. 70 lat temu skończyła się wojna, a ja mam wrażenie że, obok codzienności, nadal obserwuję lęk, nieufność... Więcej tutaj.


"LEVER" PROJECT

I once asked my grandmother to write down her memories. Then I asked my second grandmother. I do not remember from whom I heard it or where I read it - a woman said that she had never known  how to play with dolls - men. They did not know what they were doing, so they sent them to war.

To love, to worry. Looking at the stories of women in my family, I interpret it as a history of lack. A story of worrying. I do not think it is unique on the scale of Poland. 70 years ago, the war ended, and I have the impression that, next to everyday life, I still observe fear, distrust ...
more - films - subtitles soon
Relacje z wybranych wystaw:
Photos from exhibitions:

WYSTAWA - bwa Bydgoszcz
Rezydencja artystyczna w bwa Bydgoszcz.
"PRZEKONANE_PRZEKONANI"
1.10 - 8.11.2017
Relacja / opis / dokumentacja

WYSTAWA - Sztuka Wyboru, Gdańsk
"WSZYSTKO, CO JEST TERAZ, ZACZĘŁO SIĘ TAM". 18.08 - 10.09.2017
Relacja / opis / dokumentacja

WYSTAWA - Dom Spotkań, Poznań
"CO MAMY W SZAFIE / CO ZAKŁADAMY DO ŻYCIA".6.10 - 18.11.2017
Relacja / opis / dokumentacja

KARTY DO GRY
Zapraszam do obejrzenia prototypu kart, które zgodnie z zasadą "You can't be what You can't see" dbają o dziewczęce i kobiece poczucie ważności, sprawczości i pewności. Projekt jest w fazie początkowej - szukamy inwestora i partnerów.

ILUSTRACJE i LINORYTY
Gdzieś między Lemem i Lacanem, między macaniem świadomości literacko i artystycznie i badaniem jej terapeutycznie. Dobre towarzystwo do zadawania pytań o tożsamość, świadomość, człowieka, ciało i do sprawdzania, jak to się wszystko łączy. W grafice, filmie, muzyce...
Więcej tutaj.

NAMALOWAĆ COŚ DLA CIEBIE?
Maluję na zamówienie, potrzebujesz ilustracje? Swój portret? Obrazki do książki? Skontaktuj się ze mną.

Kontakt/ contact:
szkolenia / trainings - kontakt@katarzynadworaczyk.com
sztuka / art - kontakt@katarzynadworaczyk.com
książka / book - kontakt@katarzynadworaczyk.com
tel / phone - +48 791333913