KATARZYNA DWORACZYK

(krótko)

Zafascynowana IFS (Internal Family System SWR), Porozumieniem bez Przmocy i Minimediacjami. Pisze i rysuje, mówi, inspiruje na szkoleniach i konferencjach, mini - mediuje z i między dziećmi. Pochodzi z Gdyni (do której kiedyś wróci), mieszka w Poznaniu, w przyszłym roku leci do Irkucka. Uwielbia espresso, Jacquesa Lacana i widzieć horyzont.

(in a short way)

With passion – fascinated by IFS and NVC, communication trainer and visual artist. As well as with studying. She co-created an international trainer group focused on Nonviolent Communication. She is writing and drawing books, she is talking and inspiring on trainings, mini-mediating with and between children. She is from Gdynia (wanting to go back there), living in Poznań, next year she will visit Irkutsk. She loves espresso, Jacques Lacan and to see a horizon.

EDUKACJA TRENERSKA/ TERAPEUTYCZNA

2021 - IFS Level 2 "Deepening &expanding", UK.

2020 - IFS LEVEL 1, POZNAŃ.

2019 - IFS, PRACA Z PRZYSIĘGAMI ARNINA KASHTAN, POZNAŃ.

2018 - Towarzyszenie w złości, Poczucie winy, Praca z przekonaniami, POZNAŃ

2016 - Ukończenie szkolenia Internal Falimy System

2014 - Zdobycie certyfikatu dyplomowanej mediatorki, FISO, Gdańsk.

2008 - 2009 - SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ. Studia podyplomowe: Akademia umiejętności trenerskich.

2010-2016 - Międzynarodowy intensywny kurs Porozumienia bez Przemocy, oraz szkolenia profilowe (szczegółowe informacje dostępne na życzenie).

DOŚWIADCZENIE

od 2016 -  projekt wprowadzania warsztatów z komunikacji
(w tym z mini-mediacji między dziećmi) do szkół i przedszkoli (szkolenia i konferencje wspierające nauczycieli, pedagogów, uczniów i rodziców, by szkoła sprzyjała rozwojowi i każdy miał możliwość realizacji swoich potrzeb. Wspólnie tworzymy miejsca, w których towarzyszy nam szacunek, współpraca i zrozumienie dla drugiej osoby).

2010 - 2016 - manager kreatywna w agencji eventowej EVENTPORT
Zadania: kreowanie wydarzeń artystycznych i konferencji.

od 2008 -  trener w międzynarodowej grupie DIALOGUE UNLIMITED Training & Consulting
Zadania: tworzenie programów szkoleniowych, przeprowadzanie szkoleń, dbanie o logistykę, monitorowanie efektów szkolenia.

2005 - 2011, Empik -  stanowisko: Trener Obsługi Klienta, mentor, kierownik.
Zadania: Zarządzanie zespołami sprzedawców, przygotowywanie kierowników do pełnienia obowiązków, szkolenia, współpraca z centralą - współtworzenie polityki firmy w dziale Human Resources.


TRAINER EDUCATION/ THERAPEUTIC

2016 - Graduade training Internal Family System

2014 - Certified mediator (FISO - Foundation of Social Initiatives, Gdańsk)

2008 - 2009 -SWPS University of Social Sciences and Humanities (SWPS Warsaw). Postgraduate degree: Trainer Academy.

2010-2016 -International Intensive Course Nonviolent Communication of Marshall B. Rosenberg (Eva Rambala and other certified trainers: mediation, work with children, inner mediations, work with anger etc.)

EXPERIENCE

From 2015 -  Introducing conscious communication (mini-mediation, empathy, respect language to kindergartens and schools (workshops for teachers, train the trainer trainings, speeches on conferences, which support people who work with children to establish relation/ contact based on respect of everybody’s needs, cooperation, to create places where people can grow in a safe and enriching way).

From 2008 -  Trainer in international trainers’ group DIALOGUE UNLIMITED Training & Consulting (www.du-t.com)

2005 - 2011, Empik (books, international press and media products) - Trainer, mentor, manager, co-creator company personal policy.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

2012 - 2013 - VERBUM, Roczny kurs szkoleniowy, kierunek: Grafika komputerowa, środowisko ADOBE.

2004 - 2005 - CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR, kierunek: Reklama i multimedia, Tytuł: Specjalista ds. organizacji reklamy i multimediów.

2001 - 2007 - UNIWERSYTET GDAŃSKI,  Wydział filologiczno-historyczny, filologia polska, specjalzacja EDYTORSTWO.
Praca magisterstka:  Jak świadomość związana jest z ciałem.

PROJEKTY ARTYSTYCZNE

2018 - "Krajobraz po buncie" - ilustracje i projekt książki, więcej tu:

https://www.facebook.com/krajobrazpobuncie/

2018 - Ilustrowana książka o shippingu - wewnętrzny projekt dla firmy.

2017 - Rezydencja artystyczna BWA Bydgoszcz - "Przekonane_Przekonani. Portret pamięciowy Bydgoszczy" - interaktywna wystawa. Więcej:

http://grl.zone/artresidencebwabydgoszcz

2017 - Być częścią rozwiązania, a nie konfliktu - dzieci - książka ilustrowana ze scenariuszami oraz wskazówkami, jak zadbać o dziecięcą odpowiedzialność i samodzielność w sytuacjach konfliktowych. Planowane zakończenie 2017.

Sztuka emocji - Film oraz książka. Bajki przetransformowane na animacje, w których szczególny nacisk kładziemy na uczucia i potrzeby postaci (pisana „językiem” Porozumienia bez Przemocy). We współpracy z Alexander Urban (Technische Hochschule Brandenburg (Brandenburg University of Applied Sciences)). Planowane zakończenie 2017.

Rodzinna księga zysków i strat - spisane dzienniki babć z czasów przedwojennych, wojennych i powojennych ze Śląska, Warszawy
i Gdyni. Planowane zakończenie 2017. (http://grl.zone/sztuka)

Gadające głowy 2 - film dokumentalny  inspirowany filmem K.Kieślowskiego, we współpracy z Alexander Urban (T.H.B.) oraz Blane Savage (University of the West of Scotland)

2016 - Wszystko, co jest teraz, zaczęło się tam - polsko-angielska ilustrowana książka pamiętania siebie, publikacja 14 grudnia 2016 (http://grl.zone/book)

2015 - Body beliefs - film animowany o tym, jak nasze przekonania, historie i wierzenia towarzyszą nam w codziennym życiu. We współpracy
z Alexander Urban (T.H.B.) Planowane zakończenie - koniec 2016.

2004 - Niechciane gołębiątka - film animowany:-)


ART EDUCATION

2012 - 2013 - VERBUM, one year course - Digital graphic, ADOBE.

2004 - 2005 - TRAINING CENTRE, Advertisment and multimedia.

2001 - 2007 - UNIVERITY OF GDAŃSK, (UNIWERSYTET GDAŃSKI),  Polish literature, editor specialization.
Masters degree: How concious is connected to body.

ART PROJECTS

2017 - Be part of solution, not part of a conflict - children. Illustrated book with tips, scenarious and methods of solving conflict using mini mediations and developing creatived ways of finding strategies. How to inspire children to create their own way to solve a conflict, ask for a help and be responsible for their choices. Project finished in 2017

2016 - 2017 - Art of emotions - Film and book. Fairy tales transformed on animations wher we put focus on  emotions and needs (as our motivation of living)writing in Nonviolent Communication language. With cooperation - Alexander Urban (Technische Hochschule Brandenburg (Brandenburg University of Applied Sciences)). Project finished in 2017.

2017 - Family income and outcome book - My grandmothers diaries from times before Second World War, during and from communist times in Poland. Showed girl, woman point of view how families and world works. Intimate history from Silesia, Glasgow, Warsaw and Gdynia. Project, finished in 2017
(http://grl.zone/sztuka)


2017 - Talking heads 2 (Gadające głowy 2) - documental movie inspired by K.Kieślowski, where we ask children and adults: Who You are, what is Your aim in life, what You want to achieve etc. In cooperation with Alexander Urban (T.H.B.) and Blane Savage (University of the West of Scotland)

2016 - Everything that is now, started there - polish-english illustrated book of remembering myself, book and exhibition, 2016 (http://grl.zone/book)

2015 - Body beliefs - animation movie how our beliefs, stories runs with us in common, uncommon lives. In cooperation with Alexander Urban (ibidem)

2004 - Unwanted little pigeons - animation:-)