KOMIKSY / COMIC BOOKS

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

"ABOUT CHICKEN, COUNTING AND TYPES OF THE SOLDIERS"

HELENA RADEL’S MEMORY
RE-TOLD AND ILLUSTRATED BY
KATARZYNA DWORACZYK

HELENA RADEL ESCAPED DURING THE WAR. SHE CAME TO BARONESS VON HOPPE, WHO ALLOWED HER TO STAY, BECAUSE SHE COULD COUNT AND TAKE CARE OF THE CHICKEN. THEY LIVED IN A PALACE THE GERMAN SOLDIERS MADE THEIR MILITARY BASE THERE FROM TIME TO TIME. WHEN THE BARONESS GOT INFORMATION THATTHE RED ARMY WAS COMING, SHE CALLED HER AND TAUHGT HOW TO USE A GUN. „SO YOU CAN SHOOT YOURSELF WHEN THEY WILL RAPE YOU AND YOU CAN NOT BARE IT ANYMORE”.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

TRANSLATION:

"HANDS, HANDS"

KLARA KOPCIŃSKA'S MEMORY

AT THE AGE OF 14 I FELL INTO A MILD RELIGIOUS MANIA. IN 1983 I FOUND MYSELF TOGETHER WITH MY MOTHER IN ROME AT A PAPAL MASS. I AM 16 YEARS OLD, I STAND, COMPLETELY SQUASHED IN BY THE CROWD AND WHEN I SEE THE POPE APPROACHING ME, I FALL INTO A SLIGHT ECSTASY. I MANAGE TO TOUCH THE POPE'S HAND AND FEEL AMANATING POWER OF HIM. EXACTLY AT THE SAME MOMENT I FEEL ANOTHER HAND REACHING UNDER MY BLUE SKIRT AND WITHOUT STOPPING, MOVING INTO MY PANTIES AND I FEEL MY RELIGIOUS ECSTASY IN THE SAME TIME. SOMEBODY IS PENETRATING ME. HOLDING ON TO THE HAND OF THE SPIRITUAL FATHER I ASSURE MYSELF OF THE FACT OF PENETRATION. AND BEING STRECHED BETWEEN TWO HANDS, BETWEEN THE SACRED AND PROFANE IN THE PUREST FORM, I KNOW NOW THAT MY UNDERSTANDING OF THE WORLD WILL NOT BE THE SAME AS BEFORE.Obrazek

Gdy babcia uciekała w trakcie wojny, gospodarze pozwolili jej spać w stodole, gdzie parobek. Pokazał jej swoje miejsce do spania i powiedział, że ma iść spać, a on poszuka kamieni. Po co? Zapytała babcia. Żeby rzucać w szczury jak będą do ciebie podchodzić. W nocy na zmianę słyszała bomby i kamienie.

When Grandma fled during the war, a farmer let her sleep in the barn, where the farmhands stayed. He showed her her place and said she can go to sleep and he would look for stones. For what? Grandma asked. To throw at the rats as they will go close to her, he said. All the night she heard the sound of bombs and stones.

Obrazek

TŁUMACZENIE:

PAMIĘTAM, JAK WESZŁAM DO PRZEDZIAŁU, USIADŁAM NA PRZECIWKO STARSZEJ KOBIETY KTÓRA POWIEDZIAŁA "JEST PANI MŁODA, JAK MOJE CÓRKI. DOBRZE, ŻE JE MIAŁAM SZYBKO, BO WCZEŚNIE STRACIŁAM MIESIĄCZKĘ". CAŁĄ DALSZĄ PODRÓŻ CICHO PATRZYŁA W OKNO.

Obrazek

Znaleźliśmy u babci, w kuchennej szafce filiżankę ze swastyką. Mieliśmy 10-11 lat. Nie mogliśmy uwierzyć, jak babcia może jej używać po tym, co Niemcy zrobili jej i naszej rodzinie. Postanowiliśmy ją rozbić a potem na nią nasikać. Zapytaliśmy babci, dlaczego ją wzięła. Powiedziała, że po wojnie brało się, co było. Nikt nie zwracał uwagi na takie rzeczy.

My brother and I found a cup with a swastika sign in grandmother’s house. We were around 10 years old. We were indignant, how grandma could drink from it after what the Germans did to our family. We thought about to smash it and pee on it. Grandma told us that after the war there was no choice what you use. They took what was there.


Obrazek

Dziadek pracował w urzędzie. Babcia zajmowała się domem, dziećmi i gospodarstwem. Przed świętami dziadek zostawiał jej pieniądze. Jednej wigilii babcia wszystkim nałożyła jedzenie, a on dostał na talerzu banknoty.

Grandpa worked in the office. Grandma cared for the house, the children and the farm. Always before every Christmas, Grandfather left her money. One time on Christmas Eve, Granny put a meal on everybody’s plate except on Grandpa’s. He got banknotes.